Algemene Voorwaarden | Privacy Beleid | Cookie Policy

Door de website Den Uil Moerbeke-Waas te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de huidige en geldende gebruiksvoorwaarden. Den Uil en haar eigenaar behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling of kennisgeving.

1. Persoonlijke gegevens

Om zijn diensten efficiënt te kunnen verlenen, bewaart website Den Uil een aantal elementen. De persoonlijke gegevens en hun verzamelde behandeling worden hieronder beschreven.

De persoonsgegevens die u vrijwillig op deze website invult, worden verwerkt door RiantImmo, Opperstraat 54, 
9180 Moerbeke, telefoonnummer +32(0)93 29 95 56, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verzekering van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer
van die gegevens. Persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals naam &, e-mailadres) worden ons aangeleverd ofwel door uzelf.

U aanvaardt dat de website Den Uil gebruik maakt van
cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet
gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale werking van de website in het gedrang brengen.

U kunt ons op elk moment vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te wijzigen, verwijderen of verkrijgen door een e-mail te sturen.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens of als u bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Let op deze tekst omtrent persoonlijke gegevens is enkel en alleen ter vervollediging. Uw persoonlijke gegevens worden door uzelf aangegeven en beschermd bewaard. U kan deze ten alle tijde inzien en vragen deze te schrappen.

2. Cookies

Zoals alle andere websites, maakt website Den Uil gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten over uw bezoek en die op uw apparaat worden opgeslagen.

We maken gebruik van “functionele” cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website en we maken tevens gebruik van niet-functionele cookies om ons in staat te stellen statistische gegevens over bezoeken op te slaan.

2.1 Functionele cookies

De functionele cookies worden gebruikt om uw voorkeur qua zoekmachine & browser te beschermen en zijn noodzakelijk op onze site optimaal te laten presteren. We plaatsen eveneens de informatie van het gebruik van cookies bij elke nieuwe bezoeker.

Omdat de functionele cookies onontbeerlijk zijn voor het optimaal functioneren van onze website, zijn we helaas niet in staat om deze uit te schakelen. U kunt er weliswaar voor opteren om deze te blokkeren. Kijk hieronder daarvoor bij ‘Cookies beheren’.

2.2 Statistische cookies

In de betrachting om onze bezoekers beter te kunnen assisteren tijdens hun bezoek, hebben we meer informatie nodig. Daarom gebruiken wij “Google Analytics” om bepaalde gegevens te verzamelen (de bron van uw bezoeken, hun frequentie, uw betrokkenheid, etc..) Dit is belangrijk om analyses te kunnen uitvoeren, die ons dan weer helpen de site te verbeteren voor toekomstige bezoeken. Deze gegevens worden absoluut niet verzameld om u persoonlijk te identificeren, maar helpen ons bepaalde trends te detecteren.

U kunt er steeds en altijd voor opteren om het gebruik van cookies die in deze contexten gebruikt worden niet toe te staan door middel van een aanpassing aan de instellingen van uw cookies in uw browser. Dit is ten alle tijde mogelijk.

2.3 Hoe cookies uit te schakelen

Mocht u het alsnog niet eens zijn met het gebruik van cookies dat de site Den Uil hanteert, is er altijd de optie deze uit te schakelen in uw browser. U vindt hieronder de documentatiepagina’s met uitleg over het proces voor de meest gebruikte zoekmachines:

3. Inhoud

Deze website is louter en alleen informatief. Alle informatie is onder voorbehoud en kan niet altijd 100% up-to-date zijn. Contacteer ons daarom voor meer informatie; info@riantimmo.be

 

Home | Algemene Voorwaarden